Kremācijas pakalpojumi

Apbedīšanas birojs “Rantans” piedāvā kremācijas ceremonijas organizēšanu.

  • Kremācijas pieteikšana
  • Mirušā sagatavošana izvadīšanai un kremācijai.
  • Mirušā transportēšana no morga uz krematoriju.
  • Sēru ceremonijas organizēšanu.
  • Urnas saņemšanu.
  • Urnas nogādāšanu uz ārzemēm.
  • Urnas apbedīšanu kapsētā.

Pirms kremācijas var notikt parastais dvēseles aizlūguma dievkalpojums baznīcas templī vai mājas tāpat kā pirms apbedīšanas.

Vadoties pēc ārvalstu pieredzes, parasti tikai nedaudzi tuvākie radinieki un draugi atnāk uz krematoriju, kur notiek vēl viens īss rituāls.

Ģimene tiek informēta par pīšļu saņemšanas laiku.

Dažreiz atbilstoši individuāliem apstākļiem pēc kremācijas urna ar pīšļiem tiek apglabāta kapsētā – ģimenes zemes gabalā, ievietota individuālā nišā sabiedriskajā kolumbārijā vai glabāta mājās.

Ļoti daudzos gadījumos pīšļi tiek izkaisīti – atbilstoši nelaiķa testamentā izteiktajai gribai.

Daudzi dod priekšroku sekošanai Bībeles principam – cilvēks ir nācis no zemes un viņam atkal jātop par zemi… Šajā gadījumā gan no dažu reliģiju, gan parapsiholoģijas viedokļa absolūti nav svarīgi, kādā veidā nelaiķa miesas tiek atgrieztas zemei – kā pelni vai savā nemainīgajā veidā.


Piezvaniet mūsu speciālistiem un
Jūs saņemsiet profesionālu konsultāciju visos apbedīšanas jautājumos
672 722 89 vai mob. 292 624 10 (diennakts).