Piemiņas sveces

Izsenis sveces ir kā gaismas, siltuma un mūžības simbols. Kā vēsta vēstures avoti, sveces sāktas izmantot 3. gadu tūkstotī pirms mūsu ēras. Gadu tūkstošu laikā sveču nozīme un pielietojums ir dziļi iesakņojies dažādu tautu tradīcijās, kur tās ir gan ikdienas dzīves sastāvdaļa, gan nes sakrālu vērtību.

Sveces dzīvo liesmu cilvēki lieto gan telpu apgaismošanai, gan svētkos, gan romantiskai noskaņai un relaksācijai, tāpat svecēm ir sava vieta reliģiskos vai laicīgos rituālos, kur tiek uzsvēta to sakrālā nozīme.

Kā viena no neatņemamām tradīcijām ir sveču dedzināšana aizgājēja piemiņai.

Dažādu tautu tradīcijās piemiņas sveču dedzināšanai mēdz būt dažāds skaidrojums, kas lielākoties saistās ar attiecīgās kultūras pasaules uztveri vai reliģiskajiem uzskatiem.

Pastāv uzskats, ka sēru sveces jādedz pāra skaitā, jo pāra skaitlis nozīmē Dvēseles un Dieva vienotību. Nepāra skaitli neizmanto, jo aizgājējs pametot matereālo pasauli ir vienots ar Dievu, nevis miesīgo pasauli. Kā izņēmums, uz ko neattiecina pāra un nepāra nozīmi, ir viena svece, kura simbolizē Dievišķo gaismu, parasti sēru laikā vienu sveci lieto pieminot aizgājēju pirms un pēc bēru ceremonijas un atvadu mielastā. Bēru mielasta laikā piemiņas svece tiek likta galda galā blakus simboliskajiem galda piederumiem.

Aizgājēja piemiņai bēru ceremonijas laikā parasti tiek izmantotas baltas sēru sveces, kas simbolizē visu labo ko darījis cilvēks zemes dzīvē un degošā sveces liesma izgaismo aizgājēja ceļu aizsaulē.

Kristīgajās tradīcijās uzskata, ka piemiņas sveces liesma kliedē tumsu un kalpo kā ceļvedis aizgājēja dvēselei, līdz ar ko piemiņas sveces tiek dedzinātas ne tikai bēru ceremonijas laikā, bet arī aizgājēja dzīvesvietā, pirms bērēm, kā arī tiek noliktas sveces baznīcās aizlūdzot par aizgājēja dvēseli.

Pareizticīgās baznīcas bēru dievkalpojuma laikā četras sveces zārka malās (viena pie galvas, otra pie kājām un divas sveces sānos no abām pusēm) ir kā zīme, ka mirušais ir pārgājis no zemes dzīves tumsas uz labāku mūžīgajā gaismā esošu dzīvi. Bet piemiņas svece tuvinieku un sērojošo rokās simbolizē Dievišķo gaismu, ko katrs iegūst kristību laikā, kā arī viņi tic, ka aizgājējam būs gaiša tikšanās ar Dievu.

Kad aizgājējs guldīts zemes klēpī, kapu kopiņu dekorē ar piemiņas svecēm. Agrāk kapa kopiņas dekorēšanai izmantoja bērza koka svečturus kuros ievietoja baltas sveces, līdz mūsdienām vēl vietumis ir saglabājusies šī tradīcija. Mūsdienās kapu kopiņas izrotāšanai, pēc apbedīšanas, izmanto sveces stikla traukos, kas tautā tiek dēvētas kā kapu sveces. Piemiņas jeb kapu sveces stikla traukos ir gan klaiski baltas, gan arī dažādos krāsu toņos, kā arī mēdz būt izrotātas ar dažādiem ornomentiem vai simboliskiem priekšmetiem. Izvēloties piemiņas sveces kapu kopiņas dekorēšanai nav noteikta standarta kādām tām būtu jābūt. Šai izvēlē tuviniekiem jāvadās pēc savām izjūtām, ģimenes uzskatiem u.t.t. Sveces kapa dekorēšanai var izvelēties piemēram pēc aizgājēja mīļākās krāsas, vai arī kristiešiem kapu svece var būt rotāta ar baznīcas simboliku.

Atzīmējot Mirušo piemiņas dienu, daudzi Latvijas iedzīvotāji dodas uz kapiem, lai aizdegtu sveces, pieminot mirušos tuviniekus un draugus. Pastāv uzskats, ka pie sveces liesmas kapos nāk sasildīties aizgājēju dvēseles un ka iedegtā kapu svece ir kā simbols mūžīgai piemiņai. Arī šeit nav noteikta standarta sveču izvēlē, bet noliekot piemiņas sveci, kas var būt gan svece stikla traukā, gan svece plastmasas traukā, gan parasta baltā svece, gan vaska svece, aizgājējs tiek pieminēts ar labām domām vai mirušo piemiņas lūgšanu.

Sveces bēru ceremonijas organizēšanai iespējams iegādāties pie mums Apbedīšanas birojā “Rantans”.


Piezvaniet mūsu speciālistiem un
Jūs saņemsiet profesionālu konsultāciju visos apbedīšanas jautājumos
672 722 89 vai mob. 292 624 10 (diennakts).